FRA RAVNKILDE TIL HJARBÆK FJORD

Simested Å udspringer nær landsbyen Ravnkilde syd for Rold Skov fra samme kildeområde som Lindenborg Å. Men mens Lindenborg Å løber mod nord, løber Simested Å mod syd-sydvest på den første strækning gennem Rebild kommune ned til landsbyen Hannerup, hvor åen drejer mod nordvest frem til Aalestrup.

 

Fra Aalestrup drejer Simested Å mod syd-sydvest og løber forbi Skals og ud i Hjarbæk Fjord - i alt en strækning på omtrent 51 kilometer.

 

Ådalen fra Aalestrup til Borup Bro er fredet, og strækningen fra Aalestrup til Hjarbæk Fjord udgør sammen med Hjarbæk Fjord og Lovns Bredning et samlet Natura 2000-område.

 

Fra udspringet ved Ravnkilde og sydpå er tre vådområdeprojekter ved at blive realiserede. Det første, "Simested Å udspring", omfatter en strækning på 4,5 kilometer og 64 hektar helt oppe fra udspringet, mens det andet, "Simested Å Bradstrup Sø" omfatter genetableringen af den delvist tørlagte Bradstrup Sø. Det tredje "Simested Å midt (Rebild)" omfatter 5,7 kilometer åstrækning nordvest for Hobro fra Døstrup i nord til Stenild i syd.

 

Fra Hannerup og videre til Abildvad Bro søger Naturstyrelsen Himmerland at realisere et større vådområdeprojekt "Simested midt, østlig del", mens Vesthimmerlands kommune er projektleder for et vådområdeprojekt fra Abildvad bro og østpå til Simested Bro. "Simested midt, vestlig del". De to områder grænser op til hinanden og søges realiseret under ét. I alt omfatter de to projekter en strækning på mere end 9 kilometer og omtrent 475 ha.

Simested Å strækker sig gennem det vestlige Himmerland

Åen ved Brakbjerg

på Borup Hede

Et af de bedste fiskesteder

er mellem "Mastehullet"

og Skinders Bro

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING - DN REBILD / DN VESTHIMMERLAND / DN MARIAGERFJORD - INTERESSEGRUPPE SIMESTED Å MIDT - STS@SIMESTED-AADAL.DK